definicija i usporedba ključnih e- learning pojmova
Learning Management System (LMS), Learning Content Management System (LCMS) dva su uvelike različita pojma. Generički gledano, to su dva potpuno različita produkta, iako je tijekom vremena došlo do približavanja koje bi u konačnici moglo dovesti do fuzije te dvije vrste e-learning proizvoda.

Na žalost, sličnost u akronimima dovela je do pojmovne zbrke kod kupaca, koju je samo još više pojačala uporaba pojmova Courseware Tool, Integrated Courseware System Tool, Authoring Tool, Course Authoring Tool te Content Development Tool.

Razlikovanje LMS-a i LCMS-a dodatno je zakomplicirano činjenicom da postoji sve veće preklapanje između njih. Tako, npr., danas mnogi LCMS-ovi uključuju i podatke o polaznicima i njihovim aktivnostima te prate njihov napredak i performanse. S druge strane, sve veći broj LMS-ova nudi i neki oblik predložaka ili alata za pomoć pri razvoju sadržaja.

LMS

Primarna svrha LMS-a je automatiziranje administriranja učećih događaja (training events). LMS registrira korisnike, smješta i prati učeće objekte (lekcije, seminare…) u svojevrsni katalog te bilježi podatke o polaznicima i njihovim aktivnostima prateći njihov napredak i performanse kroz sve tipove aktivnosti učenja. Također, izvještava o svim ostalim aktivnostima u sustavu. LMS je tipično dizajniran tako da omogućuje upravljanje tečajevima raznih e-learning izdavača. Najčešće ne posjeduje vlastiti authoring alat već se usredotočuje na upravljanje sadržajima razvijenim od strane drugih izvora.

LCMS

LCMS osigurava alate za authoring (razvoj), sekvencioniranje (postavljanje slijeda) i agregacije (grupiranja) radi strukturiranja sadržaja kako bi se omogućio proces učenja u e-learning modelu. IDC whitepaper "Learning Content Management Systems: Comparative Analysis of Emerging Technologies" identificira komponente LCMS-a kao authoring aplikacije, depozitorija podataka, sučelja za isporuku e-learning sadržaja i administrativnih alata. Authoring alati osiguravaju predloške i storyboarding mogućnosti te mogu biti iskorišteni za konverziju postojećeg sadržaja. Depozitorij podataka rabi meta-podatke za spremanje i korištenje individualnih objekata učenja (learning objects). Sučelje za isporuku sadržaja omogućuje komforan rad polaznika te navigaciju kroz sadržaj, a administrativni alati upravljanje profilima polaznika, katalozima tečajeva itd. Dodatno, neki LCMS-ovi nude kolaboracijske alate kao što su chat, diskusijske grupe i integrirani e-mail.

Course Authoring Tools ili Content Development Tools

Ovo su specijalizirani alati za kreiranje e-learning tečajeva. Praktički predstavljaju sinonime Content development alati mogu biti low end proizvodi kao što su Word ili PowerPoint ili high end alati kao što je Macromedia Authorware. Koja je puna funkcionalnost jednog high end alata za razvoj sadržaja, moguće je vidjeti iz liste funkcionalnosti Macromedia Authorwarea.
korisni linkovi

PIL