Imate žicu za učenje?

O e-learningu

Bez obzira na koji se način provodi edukacija, na tradicionalan način ili korištenjem tehnologije, uobičajeno se prikupljaju informacije poput broja educiranih zaposlenika, sati edukacije tijekom nekog perioda, cijene edukacije i pripadajućih troškova. Uobičajeno se po završetku tečaja ili treninga polaznici anketiraju kako bi se ustanovila razina zadovoljstva i ocijenila edukacija i njene sastavnice.

Bez obzira na koji se način provodi edukacija, na tradicionalan način ili korištenjem tehnologije, uobičajeno se prikupljaju informacije poput broja educiranih zaposlenika, sati edukacije tijekom nekog perioda, cijene edukacije i pripadajućih troškova. Uobičajeno se po završetku tečaja ili treninga polaznici anketiraju kako bi se ustanovila razina zadovoljstva i ocijenila edukacija i njene sastavnice.

Bez obzira na koji se način provodi edukacija, na tradicionalan način ili korištenjem tehnologije, uobičajeno se prikupljaju informacije poput broja educiranih zaposlenika, sati edukacije tijekom nekog perioda, cijene edukacije i pripadajućih troškova. Uobičajeno se po završetku tečaja ili treninga polaznici anketiraju kako bi se ustanovila razina zadovoljstva i ocijenila edukacija i njene sastavnice.

Bez obzira na koji se način provodi edukacija, na tradicionalan način ili korištenjem tehnologije, uobičajeno se prikupljaju informacije poput broja educiranih zaposlenika, sati edukacije tijekom nekog perioda, cijene edukacije i pripadajućih troškova. Uobičajeno se po završetku tečaja ili treninga polaznici anketiraju kako bi se ustanovila razina zadovoljstva i ocijenila edukacija i njene sastavnice.

Bez obzira na koji se način provodi edukacija, na tradicionalan način ili korištenjem tehnologije, uobičajeno se prikupljaju informacije poput broja educiranih zaposlenika, sati edukacije tijekom nekog perioda, cijene edukacije i pripadajućih troškova. Uobičajeno se po završetku tečaja ili treninga polaznici anketiraju kako bi se ustanovila razina zadovoljstva i ocijenila edukacija i njene sastavnice.

Bez obzira na koji se način provodi edukacija, na tradicionalan način ili korištenjem tehnologije, uobičajeno se prikupljaju informacije poput broja educiranih zaposlenika, sati edukacije tijekom nekog perioda, cijene edukacije i pripadajućih troškova. Uobičajeno se po završetku tečaja ili treninga polaznici anketiraju kako bi se ustanovila razina zadovoljstva i ocijenila edukacija i njene sastavnice.

Sve je više online sadržaja za učenje koji na različite načine prezentiraju gradivo, a zamjetno je da se jedan dio ističe kvalitetom i zanimljivošću, ali i da je velik broj tih sadržaja nekvalitetan, zamoran, neprikladan ili neučinkovit.

Sve je više online sadržaja za učenje koji na različite načine prezentiraju gradivo, a zamjetno je da se jedan dio ističe kvalitetom i zanimljivošću, ali i da je velik broj tih sadržaja nekvalitetan, zamoran, neprikladan ili neučinkovit.

Sve je više online sadržaja za učenje koji na različite načine prezentiraju gradivo, a zamjetno je da se jedan dio ističe kvalitetom i zanimljivošću, ali i da je velik broj tih sadržaja nekvalitetan, zamoran, neprikladan ili neučinkovit.

Sve je više online sadržaja za učenje koji na različite načine prezentiraju gradivo, a zamjetno je da se jedan dio ističe kvalitetom i zanimljivošću, ali i da je velik broj tih sadržaja nekvalitetan, zamoran, neprikladan ili neučinkovit.

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute

Trebate pomoć?