Imate žicu za učenje?

Mentorirani e-learning program

MS PowerPoint je aplikacija za rad s prezentacijskim slajdovima. Ovaj seminar uvest će vas u osnove korištenja PowerPointa, predstaviti vam osnovne dijelove aplikacije i naučiti vas kako kreirati novu prezentaciju. Obrađuje rad s tekstom, crtežima, slikama i ostalim objektima koji bi se mogli naći u prezentaciji. Ovdje ćete savladati rad s Master slajdom, naučiti mijenjati pozadinu slajda, raditi s natuknicama, proredima i zabilješkama...

Mentorirani e-learning program

MS Word je aplikacija za pisanje i uređivanje teksta. MS Word (ECDL) je seminar koji je prilagođen potrebi pripreme za stjecanje ECDL certifikata. Sadržajem u potpunosti prati plan Syllabus 4.0 (Modul 3: Obrada teksta) koji definira teme koje morate savladati da biste uspješno položili ECDL ispit.

Mentorirani e-learning program

Osnovna informatička edukacija provodi se putem multimedijalnih i interaktivnih e-learning tečajeva uz podršku online mentora.

Osnovna informatička edukacija provodi se putem multimedijalnih i interaktivnih e-learning tečajeva uz podršku online mentora.

Mentorirani e-learning program

Osnovna informatička edukacija provodi se putem multimedijalnih i interaktivnih e-learning tečajeva uz podršku online mentora.

Mentorirani e-learning program

MS Excel je aplikacija za rad s tablicama, izračunima te grafovima. MS Excel je tečaj koji se sastoji od dva dijela, te je prilagođen potrebi pripreme za stjecanje ECDL certifikata. Sadržajem u potpunosti prati plan Syllabus 4.0 (Modul 4: Tablične kalkulacije) koji definira teme koje morate savladati da biste uspješno položiili ECDL ispit.

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute

Trenutno nema programa koji imaju objavljene termine.