Imate žicu za učenje?

VMware Certified Professional 5 - Data Center Virtualization (VCP5-DCV) Exam

E-learning program

Pristup

365 dana

0
Još nema glasova
 

Termini

Uvijek dostupno

 

Želite samo probati?

Za demo je potrebna prijava.

Cijena

Cijena ovisi o ukupnom broju e-tečajeva (e-learning modula) koji čine program. Ispod su navedeni primjeri cijena (PDV uključen). Za različit broj tečajeva, okvirnu cijenu možete izračunati proporcionalno ili je možete dobiti na upit.

275,00
HRK

Cijena za jedan e-tečaj (e-learning modul). PDV uključen.

2.625,00
HRK

Cijena za paket od deset e-tečajeva (e-learning modula). PDV uključen.

4.250,00
HRK

Cijena za paket od 25 e-tečajeva (e-learning modula). PDV uključen.

Opis

Program je baziran na multimedijalnim, interaktivnim e-tečajevima za samostalno učenje na engleskom jeziku. Serija sadrži nekoliko povezanih tečajeva za koje je predviđeno nekoliko sati učenja, a to je usporedivo s klasičnim učioničkim seminarima u trajanju od pola dana do dva dana.

Tečajevi su razvijeni u Skillsoftu, najvećoj svjetskoj e-learning kompaniji.

Edukacija ima sljedeće osobine:

 • Polaznik dobiva pristup odabranim tečajevima na godinu dana. Dobiva vlastito korisničko ime i lozinku kojima pristupa sustavu i tečajevima.
 • Tečajevima se može pristupati u bilo koje vrijeme, neograničen broj puta. Čak i kada polaznik neki tečaj savlada, može mu ponovo pristupiti radi ponavljanja i osvježavanja znanja.
 • Tečajevi su strukturirani (podijeljeni na cjeline - module, poglavlja, lekcije...), multimedijalni, interaktivni i polaznika slijedno vode kroz gradivo. Polaznik tipično ima gumbe za navigaciju (naprijed, nazad) kojima se kreće kroz gradivo.  Na pojedinim stranicama nalazi se gradivo prezentirano u obliku teksta, slike, animacije, videa ili interaktivnih elemenata. Najčešće postoji i glas koji čita tekst prikazan na ekranu (ili se tekst moze prikazati u obliku titlova).
 • Interaktivni elementi uključuju kviz pitanja, zadatke i vježbe čiji je cilj polazniku pomoći u savladavanju gradiva.
 • Da bi polaznik savladao tečaj, treba proći kroz sve stranice neke lekcije i kroz sve lekcije tečaja.
 • Nije potrebno proći kroz cijeli tečaj (ili lekciju) odjednom. Sustav pamti postignuto i kod sljedeće prijave, polaznika će dočekati ista situacija kao kod zadnjeg pristupa (zapamćen napredak i lokacija na kojoj se nalazio).
 • Većina tečajeva uključuje testove koje je moguće koristiti za predtestiranje i završno testiranje. Polaznik testovima može pristupati višekratno, a njihova glavna namjena je samostalna evaluacija postignutog.
 • Tečajevi mogu uključivati transkripte, Skill BriefoveJob Aidove i druge dodatne resurse, koji korisniku služe kao dodatni materijali za učenje i kasniji rad i koje može isprintati. 
 • Za pojedine tečajeve postoji mentorska podrška u obliku direktnih poruka i poruka u sklopu diskusijskih grupa, a neke tečajeve kombiniramo s drugim metodama (predavanjima u učionici ili putem Interneta).
 • Jednom mjesečno polaznik dobiva podsjetnik s kratkom statistikom o napretku. 

Postoji nekoliko tipova uključenih resursa koje ćete pronaći u rubrici E-learning moduli:

 • E-learning courses – "klasični" e-learning tečajevi, strukturirani i slijedni materijali za samostalno učenje. Svaki tečaj uključuje i pripadajući test za ocjenu usvojenog znanja.
 • TestPreps – testovi za pripremu certifikacijskih ispita.
 • Final Exams - završni testovi kojim se dokazuju usvojena znanja za pohađanu seriju tečajeva. U nekim slučajevima, prolaz na testu je preduvjet za stjecanje certifikata.
 • Business Impact Series - kratke multimedijalne (video+animacije) prezentacije gradiva (poput edukativnih emisija na TV), a tematski sadrže najbolje prakse i stvari koje treba izbjegavati u realnim poslovnim situacijama.
 • Challenge Series i SkillSims - role-play multimedijalne interakcije. U 15-20 minuta, polaznik treba riješiti određeni problem vezan uz konkretnu situaciju.

Metode izvršavanja programa

E-learning moduli

posloži silazno Trajanje
Mentoring VMware Certified Professional 5, Data Center Virtualization (VCP5-DCV) h SkillSoft Mentoring Assets
VMware vSphere 5 - Part 1: An Overview of Virtual Network Creation 2 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: Configuring and Managing Virtual Machines 2,5 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: Configuring and Managing Virtual Networks 1 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: Creating Virtual Machines 3 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: ESXi Installation and Configuration 2 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: Introduction to Virtualization 2 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: Introduction to vSphere Storage Concepts 1 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: vCenter Server Administration 1,5 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: vCenter Server Installation 2 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: vCenter Server Management 2 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 1: vSphere Client and vCenter Server Configuration 1,5 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: DRS, Resource Pools, and vApps 2 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: High Availability and Fault Tolerance 2,5 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: Host Profiles, Update Manager, and Auto Deploy 2 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: Logging and Performance 3 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: Processor and Resource Management 2 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: Securing Hosts, Internal Components, Certificate Use 1,5 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: Upgrading Hosts and Virtual Machines 0,5 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: vCenter Server Appliance Deployments and Upgrades 2 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: VSphere Clustering 1 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 - Part 2: vSphere Security 1,5 h SkillSoft Course
VMware vSphere 5 – Part 1: Storage Configuration and Management
VMware vSphere 5 – Part 1: vCenter Server Inventory

Komentari

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute