Imate žicu za učenje?

CompTIA A+ 220-801

E-learning program

Pristup

365 dana

0
Još nema glasova
 

Termini

Uvijek dostupno

 

Želite samo probati?

Za demo je potrebna prijava.

Cijena

Cijena ovisi o ukupnom broju e-tečajeva (e-learning modula) koji čine program. Ispod su navedeni primjeri cijena (PDV uključen). Za različit broj tečajeva, okvirnu cijenu možete izračunati proporcionalno ili je možete dobiti na upit.

275,00
HRK

Cijena za jedan e-tečaj (e-learning modul). PDV uključen.

2.625,00
HRK

Cijena za paket od deset e-tečajeva (e-learning modula). PDV uključen.

4.250,00
HRK

Cijena za paket od 25 e-tečajeva (e-learning modula). PDV uključen.

Opis

Program je baziran na multimedijalnim, interaktivnim e-tečajevima za samostalno učenje na engleskom jeziku. Serija sadrži nekoliko povezanih tečajeva za koje je predviđeno nekoliko sati učenja, a to je usporedivo s klasičnim učioničkim seminarima u trajanju od pola dana do dva dana.

Tečajevi su razvijeni u Skillsoftu, najvećoj svjetskoj e-learning kompaniji.

Edukacija ima sljedeće osobine:

 • Polaznik dobiva pristup odabranim tečajevima na godinu dana. Dobiva vlastito korisničko ime i lozinku kojima pristupa sustavu i tečajevima.
 • Tečajevima se može pristupati u bilo koje vrijeme, neograničen broj puta. Čak i kada polaznik neki tečaj savlada, može mu ponovo pristupiti radi ponavljanja i osvježavanja znanja.
 • Tečajevi su strukturirani (podijeljeni na cjeline - module, poglavlja, lekcije...), multimedijalni, interaktivni i polaznika slijedno vode kroz gradivo. Polaznik tipično ima gumbe za navigaciju (naprijed, nazad) kojima se kreće kroz gradivo.  Na pojedinim stranicama nalazi se gradivo prezentirano u obliku teksta, slike, animacije, videa ili interaktivnih elemenata. Najčešće postoji i glas koji čita tekst prikazan na ekranu (ili se tekst moze prikazati u obliku titlova).
 • Interaktivni elementi uključuju kviz pitanja, zadatke i vježbe čiji je cilj polazniku pomoći u savladavanju gradiva.
 • Da bi polaznik savladao tečaj, treba proći kroz sve stranice neke lekcije i kroz sve lekcije tečaja.
 • Nije potrebno proći kroz cijeli tečaj (ili lekciju) odjednom. Sustav pamti postignuto i kod sljedeće prijave, polaznika će dočekati ista situacija kao kod zadnjeg pristupa (zapamćen napredak i lokacija na kojoj se nalazio).
 • Većina tečajeva uključuje testove koje je moguće koristiti za predtestiranje i završno testiranje. Polaznik testovima može pristupati višekratno, a njihova glavna namjena je samostalna evaluacija postignutog.
 • Tečajevi mogu uključivati transkripte, Skill BriefoveJob Aidove i druge dodatne resurse, koji korisniku služe kao dodatni materijali za učenje i kasniji rad i koje može isprintati. 
 • Za pojedine tečajeve postoji mentorska podrška u obliku direktnih poruka i poruka u sklopu diskusijskih grupa, a neke tečajeve kombiniramo s drugim metodama (predavanjima u učionici ili putem Interneta).
 • Jednom mjesečno polaznik dobiva podsjetnik s kratkom statistikom o napretku. 

Postoji nekoliko tipova uključenih resursa koje ćete pronaći u rubrici E-learning moduli:

 • E-learning courses – "klasični" e-learning tečajevi, strukturirani i slijedni materijali za samostalno učenje. Svaki tečaj uključuje i pripadajući test za ocjenu usvojenog znanja.
 • TestPreps – testovi za pripremu certifikacijskih ispita.
 • Final Exams - završni testovi kojim se dokazuju usvojena znanja za pohađanu seriju tečajeva. U nekim slučajevima, prolaz na testu je preduvjet za stjecanje certifikata.
 • Business Impact Series - kratke multimedijalne (video+animacije) prezentacije gradiva (poput edukativnih emisija na TV), a tematski sadrže najbolje prakse i stvari koje treba izbjegavati u realnim poslovnim situacijama.
 • Challenge Series i SkillSims - role-play multimedijalne interakcije. U 15-20 minuta, polaznik treba riješiti određeni problem vezan uz konkretnu situaciju.

Metode izvršavanja programa

E-learning moduli

Trajanje
CompTIA A+ 220-801: BIOS and Motherboards 1,5 h SkillSoft Course
CompTIA CTT+ Study Guide
CompTIA A+ 220-801: Memory, Expansion Cards and Storage Devices 2 h SkillSoft Course
CompTIA Server+ Certification Support Skills (2009 Objectives)
CompTIA A+ 220-801: CPUs, Connections, and Power Supplies 1,5 h SkillSoft Course
CompTIA Strata Green IT Support Skills
CompTIA A+ 220-801: Configurations, Displays, Connectors, & Peripherals 2 SkillSoft Course
CompTIA Network+ Certification Practice Exams (Exam N10-005)
CompTIA A+ 220-801: Network Cabling, IP Addressing, Ports, and Protocols 1,5 h SkillSoft Course
Mike Meyers' CompTIA Network+ Certification Passport; Fourth Edition (Exam N10-005)
CompTIA A+ 220-801: Networking Technologies 1,5 h SkillSoft Course
CompTIA Network+ Deluxe Study Guide; Second Edition (Exam N10-005)
CompTIA A+ 220-801: Networking Devices and Tools 1 h SkillSoft Course
CompTIA Network+ Study Guide; Second Edition (Exam N10-005)
CompTIA Strata Fundamentals All-in-One Exam Guide (Exam FC0-U41)
CompTIA A+ 220-801: Laptops 1 h SkillSoft Course
CASP CompTIA Advanced Security Practitioner Study Guide (Exam CAS-001)
CompTIA A+ 220-801: Printers 1 h SkillSoft Course
CompTIA Network+ Review Guide; Second Edition (Exam N10-005)
CompTIA A+ 220-801: Operational Procedures 2 h SkillSoft Course
CompTIA Network+ Lab Manual; Third Edition (Exam N10-005)
CompTIA Cloud Essentials Certification Study Guide (Exam CLO-001)
CompTIA CTT+ Certified Technical Trainer All-in-One Exam Guide
LPI Linux Essentials Certification All-in-One Exam Guide
LPIC-1/CompTIA Linux+ Certification All-In-One Exam Guide (Exams LPIC-1/LX0-101 & LX0-102)
CompTIA A+ 220-801; 220-802 In Depth
CompTIA Security+: All-in-One Exam Guide (Exam SY0-301); Third Edition
CASP CompTIA Advanced Security Practitioner Certification Study Guide (Exam CAS-001)
CompTIA Security+ Certification Practice Exams (Exam SY0-301)
Cloud Essentials: CompTIA Authorized Courseware for Exam CLO-001
CompTIA Security+ Certification Study Guide (Exam SY0-301)
CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide; Eighth Edition (Exams 220-801 & 220-802)
Mike Meyers' CompTIA Security+ Certification Passport; Third Edition (Exam SY0-301)
CompTIA A+ 220-801 220-802 Q&A
CompTIA Strata Study Guide
CompTIA Network+ N10-005 In Depth
Security Administrator Street Smarts: A Real World Guide to CompTIA Security+ Skills; Third Edition
CompTIA Linux+ Study Guide: Exams LX0-101 and LX0-102; 2nd Edition
CompTIA Security+ Study Guide: Exam SY0-301; Fifth Edition
CompTIA A+ Complete Deluxe Study Guide: Exams 220-801 and 220-802; Second Edition
CompTIA Security+ Review Guide: Exam SY0-301; Second Edition
CompTIA A+ Certification Study Guide; Eighth Edition (Exams 220-801 & 220-802)
Principles of Computer Security CompTIA Security+ and Beyond Lab Manual; Second Edition
CompTIA A+ Certification Practice Exams; Second Edition (Exams 220-801 & 220-802)
IT Project Management: On Track from Start to Finish; Third Edition
Healthcare Information Technology Exam Guide for CompTIA Healthcare IT Technician and HIT Pro Certifications
CompTIA Project+ Study Guide (Exam PK0-003)
Mike Meyers? CompTIA A+ Certification Passport; Fifth Edition (Exams 220-801 & 220-802)
CompTIA Convergence+ Certification Study Guide (Exam CTO-101)
CompTIA Network+ All-in-One Exam Guide; Fifth Edition (Exam N10-005)
Mike Meyers' CompTIA A+ Guide: PC Technician Lab Manual (Exams 220-602; 220-603; & 220-604)
CompTIA Network+ Certification Study Guide; Fifth Edition (Exam N10-005)
CompTIA PDI+ Certification Support Skills: Study Notes; Volume 1
CompTIA A+ Complete Review Guide: Exams 220-801 and 220-802; Second Edition
CompTIA PDI+ Certification Support Skills: Labs and References; Volume 2
CompTIA A+ Complete Study Guide: Exams 220-801 and 220-802; Second Edition
Project+ Study Guide (Exam PK0-002)
CompTIA A+ Complete Lab Manual (Exams 220-801 and 220-802)
PC Fundamentals with CompTIA Strata - US / Windows Vista Edition
Mentoring 220-801 CompTIA A+ h SkillSoft Mentoring Assets
CompTIA Security+ Certification Support Skills (2011 Objectives)
TestPrep 220-801 CompTIA A+ 1,5 h SkillSoft Testprep Exams
CompTIA Network+ Certification Support Skills (2011 Objectives)

Komentari

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute

Povezani programi