Imate žicu za učenje?

Osnovna znanja o upravljanju projektima

Kombinirani (blended) program

Trajanje

Online predavanja: 12 školskih sati.
Predviđeno trajanje e-learninga: 12,5 sati.

Pristup

E-learning tečajevi: 365 dana.
Snimke online predavanja: 90 dana.

0
Još nema glasova
 

Termini

Budući termin

 

Želite samo probati?

Za demo je potrebna prijava.

Cijena

3.000,00
HRK
 • Cijena je bez PDVa.

Opis

S razvojem poslovanja raste i potreba ljudi koji upravljaju poslovnim procesima za detaljnim poznavanjem proizvodnih procesa unutar tvrtke. Voditelji projekata postaju poželjni i sve više prepoznati od strane višeg menadžmenta, jer razumiju što tvrtka želi – kakvu poziciju i kakav odgovor na zahtjeve tržišta. Upravljanje projektom kao procesom odnosi se na nadzor i kontrolu aktivnosti za postizanje tog cilja i točno određenih rezultata. U tom je smislu korištenje prihvaćenih procesa za upravljanje projektima - uz iskustvo - najbolja strategija za realizaciju proizvodnih procesa i efikasnu organizaciju.

Osnovna znanja upravljanja projektima je kombinirani program koji uključuje online predavanja vođena iskusnim predavačima i multimedijalne, interaktivne e-tečajeve za samostalno učenje na engleskom jeziku. 

U program je uključeno:

 • 12 sati online predavanja, podijeljenih u šest sesija tijekom tri tjedna.
 • Jednogodišnji pristup e-learning tečajevima za čije je savladavanje potrebno 12,5 sati.
 • Jednogodišnji pristup dodatnim e-learning resursima za čije je savladavanje potrebno oko 2 sata.
 • Online testove za samoprovjeru znanja.
 • Tromjesečni pristup snimkama održanih predavanja.
 • Radne materijale u elektronskom obliku.
 • Podršku mentora.
 • Diplomu po uspješno savladanom programu.

E-learning dio edukacije ima sljedeće osobine:

 • Polaznik dobiva pristup e-learning tečajevima na godinu dana. Dobiva vlastito korisničko ime i lozinku kojima pristupa sustavu i tečajevima.
 • Tečajevima se može pristupati u bilo koje vrijeme, neograničen broj puta. Čak i kada polaznik neki tečaj savlada, može mu ponovo pristupiti radi ponavljanja i osvježavanja znanja.
 • Tečajevi su strukturirani (podijeljeni na cjeline - module, poglavlja, lekcije...), multimedijalni, interaktivni i polaznika slijedno vode kroz gradivo. Polaznik tipično ima gumbe za navigaciju (naprijed, nazad) kojima se kreće kroz gradivo.  Na pojedinim stranicama nalazi se gradivo prezentirano u obliku teksta, slike, animacije, videa ili interaktivnih elemenata. Najčešće postoji i glas koji čita tekst prikazan na ekranu (ili se tekst moze prikazati u obliku titlova).
 • Interaktivni elementi uključuju kviz pitanja, zadatke i vježbe čiji je cilj polazniku pomoći u savladavanju gradiva.
 • Da bi polaznik savladao tečaj, treba proći kroz sve stranice neke lekcije i kroz sve lekcije tečaja.
 • Nije potrebno proći kroz cijeli tečaj (ili lekciju) odjednom. Sustav pamti postignuto i kod sljedeće prijave, polaznika će dočekati ista situacija kao kod zadnjeg pristupa (zapamćen napredak i lokacija na kojoj se nalazio).
 • Većina tečajeva uključuje testove koje je moguće koristiti za predtestiranje i završno testiranje. Polaznik testovima može pristupati višekratno, a njihova glavna namjena je samostalna evaluacija postignutog.
 • Tečajevi mogu uključivati transkripte, Skill BriefoveJob Aidove i druge dodatne resurse, koji korisniku služe kao dodatni materijali za učenje i kasniji rad i koje može isprintati. 
 • Za pojedine tečajeve postoji mentorska podrška u obliku direktnih poruka i poruka u sklopu diskusijskih grupa, a neke tečajeve kombiniramo s drugim metodama (predavanjima u učionici ili putem Interneta).
 • Jednom mjesečno polaznik dobiva podsjetnik s kratkom statistikom o napretku. 

Postoji nekoliko tipova uključenih resursa koje ćete pronaći u rubrici E-learning moduli:

 • E-learning courses – "klasični" e-learning tečajevi, strukturirani i slijedni materijali za samostalno učenje. Svaki tečaj uključuje i pripadajući test za ocjenu usvojenog znanja.
 • TestPreps – testovi za pripremu certifikacijskih ispita.
 • Business Impact Series - kratke multimedijalne (video+animacije) prezentacije gradiva (poput edukativnih emisija na TV), a tematski sadrže najbolje prakse i stvari koje treba izbjegavati u realnim poslovnim situacijama.
 • Challenge Series i SkillSims - role-play multimedijalne interakcije. U 15-20 minuta, polaznik treba riješiti određeni problem vezan uz konkretnu situaciju.

S razvojem poslovanja raste i potreba ljudi koji upravljaju poslovnim procesima za detaljnim poznavanjem proizvodnih procesa unutar tvrtke. Voditelji projekata postaju poželjni i sve više prepoznati od strane višeg menadžmenta, jer razumiju što tvrtka želi – kakvu poziciju i kakav odgovor na zahtjeve tržišta. Upravljanje projektom kao procesom odnosi se na nadzor i kontrolu aktivnosti za postizanje tog cilja i točno određenih rezultata. U tom je smislu korištenje prihvaćenih procesa za upravljanje projektima - uz iskustvo - najbolja strategija za realizaciju proizvodnih procesa i efikasnu organizaciju.

Ciljevi programa

 • Naučiti zašto je za tvrtku važno efikasno upravljati projektom Identificirati ciljeve i aktivnosti kod upravljanja projekta.
 • Prepoznati i dodijeliti uloge kod izvođenja projekta.
 • Utvrditi projektne aktivnosti na osnovi zadanog scenarija.
 • Naučiti prepoznati lošeg voditelja projekta.
 • Naučiti postavljati prioritete pojedinih aktivnonosti oko planiranja troškova, rokova i resursa projekta.
 • Naučiti upravljati rizikom.
 • Naučiti prepoznati kada prekinuti i na koji način zatvoriti projekt,
 • Upoznati širok krug zaposlenika sa principima upravljanja projektom.

Kome je program namijenjen

 • osobama koje sudjeluju u projektima
 • početnicima u vođenju projekata i iskusnim voditeljima projekata koji žele obnoviti ili osvježiti znanje
 • osobama koje žele poboljšati poziciju u tvrtki stjecanjem znanja o efikasnom upravljanju poslom
 • rukovoditeljima svih razina svima koji žele kvalitetnije i efikasnije upravljati i sudjelovati na projektima.

Potrebno predznanje

Nije potrebno predznanje.

Struktura programa

Lekcija Metoda Predviđeno trajanje
1. tjedan
Uvodno predavanje online ili
učioničko predavanje
2
Project Management Fundamentals e-learning 2,5
Predavanje 2 online predavanje 2
Transitioning into a Project Management Role e-learning 3
2. tjedan
Predavanje 3 online predavanje 2
Initiating and Planning a Project e-learning 2
Predavanje 4 online predavanje 2
Managing a Project e-learning 2,5
3. tjedan
Predavanje 5 online predavanje 2
Troubleshooting and Closing the Project e-learning 2
Predavanje 6 online predavanje 2
Project Management for Non-Project Managers - Simulation e-learning 0,5

Metode izvršavanja programa

Certifikacija

Program donosi 9 PMI-PDU bodova.

E-learning moduli

Trajanje
Project Management for Non-Project Managers 0,5 SkillSoft Simulation
Project Management Fundamentals 2,5 h SkillSoft Course
Transitioning into a Project Management Role 3 h SkillSoft Course
Initiating and Planning a Project 2 h SkillSoft Course
Managing a Project 2,5 h SkillSoft Course
Troubleshooting and Closing the Project 2 h SkillSoft Course
Managing Projects with No Direct Authority 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Ensuring Management Buy-In on a Project 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Managing Conflict in Project Teams 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Managing Scope on a Project 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Weighing the Costs of Project Change 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Managing Vendor Relationships 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Anticipating and Solving Problems as a Project Champion 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Addressing Stakeholder Conflicts 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Portfolios, Programs, and Projects: What’s the Difference? 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Controlling Project Cost 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Mitigating Risks when Improving Processes 0,1 h SkillSoft Business Impact Series
Project Management Essentials 0,2 h SkillSoft Challenge Series
Supporting Project Managers 0,2 h SkillSoft Challenge Series
Handling a Change Request 0,2 h SkillSoft Challenge Series
Scope Definition Tools and Techniques 0,2 h SkillSoft Challenge Series
Ethics and Risks: Why they Matter in Project Success 0,2 h SkillSoft Challenge Series

Komentari

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute

Trebate pomoć?