Imate žicu za učenje?

Essential Marketing Strategies

E-learning program

Trajanje

Predviđeno trajanje programa: 2,5 h

Dodatni materijali: 0,5 h

Pristup

365 dana

0
Još nema glasova
 

Termini

Uvijek dostupno

 

Želite samo probati?

Za demo je potrebna prijava.

Cijena

1.150,00
HRK

Redovna cijena programa bez dodatnih resursa, uključuje PDV.

1.950,00
HRK

Cijena s uključenim dodatnim resursima, uključuje PDV.

750,00
HRK

Promotivna cijena programa (bez dodatnih resursa) do 3.7.2018. Uključuje PDV.

1.250,00
HRK

Promotivna cijena programa s uključenim dodatnim resursima do 3.7.2018. Uključuje PDV.

Opis

Program obrađuje osnove marketinga, elemente marketinškog miksa: ljude (people), planiranje (planning), proizvod (product), cijene (pricing) i promociju (promotion). Program obrađuje moderne i tradicionalne pristupe marketingu, govori o etici u e-marketingu i razvoj kompetitivnih marketinških strategija. 

Program je baziran na multimedijalnim, interaktivnim e-tečajevima za samostalno učenje na engleskom jeziku. Program sadrži jednu ili više serija tečajeva koji zajedno čine povezanu i zaokruženu cjelinu. Tečajevi su razvijeni u Skillsoftu, najvećoj svjetskoj e-learning kompaniji.

Edukacija ima sljedeće osobine:

 • Polaznik dobiva pristup odabranim tečajevima na godinu dana. Dobiva vlastito korisničko ime i lozinku kojima pristupa sustavu i tečajevima.
 • Tečajevima se može pristupati u bilo koje vrijeme, neograničen broj puta. Čak i kada polaznik neki tečaj savlada, može mu ponovo pristupiti radi ponavljanja i osvježavanja znanja.
 • Tečajevi su strukturirani (podijeljeni na cjeline - module, poglavlja, lekcije...), multimedijalni, interaktivni i polaznika slijedno vode kroz gradivo. Polaznik tipično ima gumbe za navigaciju (naprijed, nazad) kojima se kreće kroz gradivo.  Na pojedinim stranicama nalazi se gradivo prezentirano u obliku teksta, slike, animacije, videa ili interaktivnih elemenata. Najčešće postoji i glas koji čita tekst prikazan na ekranu (ili se tekst moze prikazati u obliku titlova).
 • Interaktivni elementi uključuju kviz pitanja, zadatke i vježbe čiji je cilj polazniku pomoći u savladavanju gradiva.
 • Da bi polaznik savladao tečaj, treba proći kroz sve stranice neke lekcije i kroz sve lekcije tečaja.
 • Nije potrebno proći kroz cijeli tečaj (ili lekciju) odjednom. Sustav pamti postignuto i kod sljedeće prijave, polaznika će dočekati ista situacija kao kod zadnjeg pristupa (zapamćen napredak i lokacija na kojoj se nalazio).
 • Većina tečajeva uključuje testove koje je moguće koristiti za predtestiranje i završno testiranje. Polaznik testovima može pristupati višekratno, a njihova glavna namjena je samostalna evaluacija postignutog.
 • Tečajevi mogu uključivati transkripte, Skill BriefoveJob Aidove i druge dodatne resurse, koji korisniku služe kao dodatni materijali za učenje i kasniji rad i koje može isprintati. 
 • Za pojedine tečajeve postoji mentorska podrška u obliku direktnih poruka i poruka u sklopu diskusijskih grupa, a neke tečajeve kombiniramo s drugim metodama (predavanjima u učionici ili putem Interneta).
 • Jednom mjesečno polaznik dobiva podsjetnik s kratkom statistikom o napretku. 

Postoji nekoliko tipova uključenih resursa koje ćete pronaći u rubrici E-learning moduli:

 • E-learning courses – "klasični" e-learning tečajevi, strukturirani i slijedni materijali za samostalno učenje. Svaki tečaj uključuje i pripadajući test za ocjenu usvojenog znanja.
 • TestPreps – testovi za pripremu certifikacijskih ispita.
 • Business Impact Series - kratke multimedijalne (video+animacije) prezentacije gradiva (poput edukativnih emisija na TV), a tematski sadrže najbolje prakse i stvari koje treba izbjegavati u realnim poslovnim situacijama.
 • Challenge Series i SkillSims - role-play multimedijalne interakcije. U 15-20 minuta, polaznik treba riješiti određeni problem vezan uz konkretnu situaciju.

Kome je program namijenjen

Program je namijenjen svima koji žele steći ili unaprijediti vještine marketinga.

Potrebno predznanje

Predznanje nije potrebno.

Struktura programa

Course Title Course# Asset Type Estimated Duration Hours
The Basics of Marketing mkt_05_a01_bs_enus Skillsoft Course 0,5
The People and Planning in Marketing mkt_05_a02_bs_enus Skillsoft Course 0,52
Product, Pricing, and Promotion in the Marketing Mix mkt_05_a03_bs_enus Skillsoft Course 0,5
Distribution and E-Marketing Ethics in the Marketing Mix mkt_05_a04_bs_enus Skillsoft Course 0,5
Competitive Marketing Strategies: Analyzing Your Organization mkt_05_a05_bs_enus Skillsoft Course 0,37

Dodatni moduli:

Course Title Course# Asset Type Estimated Duration Hours
Designing Products to Fit the Channel _pc_bi_spbi005 Skillsoft Business Impact Series 0,1
Increasing Competitiveness through Collaboration _pc_ch_lsch006 Skillsoft Challenge Series 0,2
Using Web Analytics to Increase Sales _pc_bi_spbi012 Skillsoft Business Impact Series 0,1
Trade Show Marketing - Planning Ahead _pc_bi_spbi013 Skillsoft Business Impact Series 0,1

Metode izvršavanja programa

Tagovi

Komentari

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute