Imate žicu za učenje?

MS PowerPoint

Mentorirani e-learning program

Trajanje

Predviđeno trajanje: 6-8 sati.

Pristup

Godina dana.

0
Još nema glasova
 

Termini

Uvijek dostupno

 

Želite samo probati?

Za demo je potrebna prijava.

Opis

Osnovna informatička edukacija provodi se putem multimedijskih i interaktivnih e-tečajeva za samostalno učenje sa ili bez podrške mentora.

E-tečajevi imaju sljedeće osobine:

 • Strukturirani su, slijedni i polaznika vode kroz savladavanje gradiva.
 • Multimedijalni, interaktivni i praćeni glasom na hrvatskom jeziku.
 • Tematikom i obimom pokrivaju područja istovrsnih učioničkih tečajeva koji, u pravilu, traju 20 školskih sati.
 • Vjerno simuliraju rad aplikacije za koju tečaj obučava. Na primjer, u tečaju MS Excela: označavanje mišem različitih područja unutar Excel radnog lista, mogućnost pisanja unutar ćelija u okviru vježbe, izmjena ručice pokazivača na različitim dijelovima ćelija za vrijeme dok polaznik radi interakciju.
 • Svaka lekcija e-tečaja ima jasno definirane ciljeve lekcije koje korisnik zadovoljava rješavanjem određenih interaktivnih zadataka unutar lekcije.
 • Sve lekcije e-tečajeva sadrže transkript teksta koji se koristi u lekcijama, koji je moguće skinuti i pohraniti na vlastito računalo ili ispisati.
 • Kod ponovnog pokretanja lekcije korisnik se vraća na mjesto gdje je zadnji put stao s učenjem.

Osim multimedijskih lekcija, u tečaj su uključeni dodatni primjeri i zadaci koje polaznici preuzimaju s e-learning portala i rješavaju direktno u aplikaciji.

U verziji s uključenom uslugom mentorstva, polaznici rješenja vraćaju na sustav, a mentor ih ocjenjuje i komentira.

Ciljevi programa

Cilj tečaja MS PowerPoint je da novi korisnici na sustavan način upoznaju mogućnosti ovog alata za rad s prezentacijama. Korisnici koji ga već koriste proširit će svoje znanje, jer zbog jednostavnosti alata, mnogo je korisnika samouko i možda nisu svjesni koliko si zapravo mogu olakšati svakodnevni rad.

Kome je program namijenjen

Tečaj MS PowerPoint namijenjen je sadašnjim i budućim korisnicima koji imaju potrebu spoznati mogućnosti alata MS PowerPoint za rad s prezentacijama i aktivno ih kasnije primjenjivati u praksi.

Potrebno predznanje

Osnovna znanja rada na računalu. 

Struktura programa

 • PowerPoint općenito
  • Uvod u PowerPoint
  • Trake alata i pogledi
 • Izrada nove prezentacije
  • Kreiranje nove prezentacije
  • Upoznavanje sa slajdovima
  • Tekst
  • Traka Drawing
  • Umetanje slika
  • Umetanje ostalih objekata
  • Spremanje prezentacije
 • Oblikovanje prezentacije
  • Korištenje Slide Mastera
  • Pozadina slajda
  • Uređivanje teksta
  • Uređivanje natuknica i podešavanje proreda
  • Page Setup
 • Animacija
  • Animacija objekata
  • Animacija prijelaza sa slajda na slajd
 • Izrada dokumentacije, ispis i vođenje prezentacije
  • Popis natuknica i pregled svih slajdova
  • Zabilješke i ispis

Metode izvršavanja programa

Dodatne informacije

Za tvrtke je moguće organizirati kombiniranu edukaciju koja uključuje pristup lekcijama e-tečaja, podršku mentora i vođena predavanja (u učionici ili online), pri čemu se potreba za predavačem bitno smanjuje, a predavanja su kvalitetnija i fokusirana na konkretne probleme.

Moguće je organizirati pred-testiranje radi prilagodbe programa, kao i post-testiranje radi provjere učinka edukacije. Menadžment i voditelji edukacije periodički primaju izvještaje o ostvarenom napretku i rezultatima edukacije, kako za svakog polaznika pojedinačno, tako i na razini grupe.

E-learning moduli

Trajanje
MS PowerPoint 4 sata Cognita e-learning tečaj

Komentari

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute

Trebate pomoć?