Imate žicu za učenje?

Six Sigma Black Belt (2007 BOK)

E-learning program

Pristup

365 dana

0
Još nema glasova
 

Termini

Uvijek dostupno

 

Želite samo probati?

Za demo je potrebna prijava.

Cijena

4.610,00
HRK

(PDV uračunat)

Opis

Program je baziran na multimedijalnim, interaktivnim e-tečajevima za samostalno učenje na engleskom jeziku. Program sadrži jednu ili više serija tečajeva koji zajedno čine povezanu i zaokruženu cjelinu. Tečajevi su razvijeni u Skillsoftu, najvećoj svjetskoj e-learning kompaniji.

Edukacija ima sljedeće osobine:

 • Polaznik dobiva pristup odabranim tečajevima na godinu dana. Dobiva vlastito korisničko ime i lozinku kojima pristupa sustavu i tečajevima.
 • Tečajevima se može pristupati u bilo koje vrijeme, neograničen broj puta. Čak i kada polaznik neki tečaj savlada, može mu ponovo pristupiti radi ponavljanja i osvježavanja znanja.
 • Tečajevi su strukturirani (podijeljeni na cjeline - module, poglavlja, lekcije...), multimedijalni, interaktivni i polaznika slijedno vode kroz gradivo. Polaznik tipično ima gumbe za navigaciju (naprijed, nazad) kojima se kreće kroz gradivo.  Na pojedinim stranicama nalazi se gradivo prezentirano u obliku teksta, slike, animacije, videa ili interaktivnih elemenata. Najčešće postoji i glas koji čita tekst prikazan na ekranu (ili se tekst moze prikazati u obliku titlova).
 • Interaktivni elementi uključuju kviz pitanja, zadatke i vježbe čiji je cilj polazniku pomoći u savladavanju gradiva.
 • Da bi polaznik savladao tečaj, treba proći kroz sve stranice neke lekcije i kroz sve lekcije tečaja.
 • Nije potrebno proći kroz cijeli tečaj (ili lekciju) odjednom. Sustav pamti postignuto i kod sljedeće prijave, polaznika će dočekati ista situacija kao kod zadnjeg pristupa (zapamćen napredak i lokacija na kojoj se nalazio).
 • Većina tečajeva uključuje testove koje je moguće koristiti za predtestiranje i završno testiranje. Polaznik testovima može pristupati višekratno, a njihova glavna namjena je samostalna evaluacija postignutog.
 • Tečajevi mogu uključivati transkripte, Skill BriefoveJob Aidove i druge dodatne resurse, koji korisniku služe kao dodatni materijali za učenje i kasniji rad i koje može isprintati. 
 • Za pojedine tečajeve postoji mentorska podrška u obliku direktnih poruka i poruka u sklopu diskusijskih grupa, a neke tečajeve kombiniramo s drugim metodama (predavanjima u učionici ili putem Interneta).
 • Jednom mjesečno polaznik dobiva podsjetnik s kratkom statistikom o napretku. 

Postoji nekoliko tipova uključenih resursa koje ćete pronaći u rubrici E-learning moduli:

 • E-learning courses – "klasični" e-learning tečajevi, strukturirani i slijedni materijali za samostalno učenje. Svaki tečaj uključuje i pripadajući test za ocjenu usvojenog znanja.
 • TestPreps – testovi za pripremu certifikacijskih ispita.
 • Business Impact Series - kratke multimedijalne (video+animacije) prezentacije gradiva (poput edukativnih emisija na TV), a tematski sadrže najbolje prakse i stvari koje treba izbjegavati u realnim poslovnim situacijama.
 • Challenge Series i SkillSims - role-play multimedijalne interakcije. U 15-20 minuta, polaznik treba riješiti određeni problem vezan uz konkretnu situaciju.

Metode izvršavanja programa

Certifikacija

E-learning program služi za pripremu Six Sigma Yellow Belt (ASQ-CSSYB) certifikacijskog ispita.

Više informacija o certifikatu: http://asq.org/cert/master-black-belt. 

E-learning moduli

Trajanje
Lean and Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Enterprise-Wide Deployment 1,2 h SkillSoft Final Exams
Six Sigma Projects and the Black Belt Role 2 h SkillSoft Course
Six Sigma Leadership and Change Management 2 h SkillSoft Course
Critical Requirements and Benchmarking for Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Organizational Process Management and Measures 0,8 h SkillSoft Final Exams
Business Performance and Financial Measures in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Forming Project Teams for Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Team Management 1,2 h SkillSoft Final Exams
Motivation and Communication in Six Sigma Teams 2 h SkillSoft Course
Managing Six Sigma Team Performance 2 h SkillSoft Course
Using Voice of the Customer in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Define 0,7 h SkillSoft Final Exams
Developing Project Charters and Tracking Six Sigma Projects 1,5 h SkillSoft Course
Process Characteristics for Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Measure 2,4 h SkillSoft Final Exams
Data Collection and Measurement in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Six Sigma Measurement Systems 2 h SkillSoft Course
Basic Statistics and Graphical Methods for Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Probability for Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Process Capability for Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Correlation and Regression Analysis in Six Sigma 1,5 h SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Analyze 2,3 h SkillSoft Final Exams
Multivariate Analysis and Attribute Data Analysis in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Hypothesis Testing Concepts and Tests for Means in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Tests for Variances and Proportions, ANOVA, and Chi-square Tests in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Nonparametric Tests in Six Sigma Analysis 2 h SkillSoft Course
Nonstatistical Analysis Methods in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Designing and Planning Experiments in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Improve 1,2 h SkillSoft Final Exams
Conducting Experiments and Analyzing Results in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Improvement Methods and Implementation Issues in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Statistical Process Control (SPC) in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Control 1,2 h SkillSoft Final Exams
Nonstatistical Control Tools and Maintaining Controls in Six Sigma 2 h SkillSoft Course
Sustaining Improvements and Gains from Six Sigma Projects 2 h SkillSoft Course
Common Design for Six Sigma Methodologies, Design for X, and Robust Design 2 h SkillSoft Course
Final Exam: Six Sigma Black Belt (2007 BOK): Design for Six Sigma (DFSS) Frameworks and Methodologies 0,8 h SkillSoft Final Exams
Special Design Tools in Design for Six Sigma 2 h SkillSoft Course

Komentari

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute