Imate žicu za učenje?

Učinak edukacije na poslovanje

Bez obzira na koji se način provodi edukacija, na tradicionalan način ili korištenjem tehnologije, uobičajeno se prikupljaju informacije poput broja educiranih zaposlenika, sati edukacije tijekom nekog perioda, cijene edukacije i pripadajućih troškova. Uobičajeno se po završetku tečaja ili treninga polaznici anketiraju kako bi se ustanovila razina zadovoljstva i ocijenila edukacija i njene sastavnice. Nakon nekih tečajeva polaznici se testiraju kako bi se izmjerilo postignuto znanje i dobivene vještine, a u slučajevima kada se napravi i predtestiranje, postoji mogućnost usporedbe rezultata i procjene napretka.

Iz ovako prikupljenih podataka moguće je donijeti zaključke o edukaciji i njenoj korisnosti. Na primjer, ustanovimo li kako je većina zaposlenika položila testove ili pokazala napredak na edukaciji, a polaznici zadovoljni, zaključit ćemo kako je edukacija bila uspješna i korisna. Isto ćemo zaključiti ako su radi odabira drugog dobavljača ili korištenja tehnologije smanjeni putni troškovi, trošak sata edukacije, smanjen utrošak vremena ili smo smanjili vrijeme čekanja na edukaciju.

Sve ove informacije su nam svakako zanimljive i korisne, ali koliko one zaista govore da li nam je održana edukacija zaista korisna? Ili se zapravo radi o pravdanju troškova edukacije?

Svakako je dobro ako su gornji rezultati pozitivni, ali iz činjenica da su polaznici zadovoljni ili imaju veća znanja i poboljšane vještine ne znači i da će to imati pozitivan učinak na poslovanje, da su polaznici naučili ono što im je potrebno za rad ili da će ono što su naučili biti primijenjeno. Također, iz podataka koje uobičajeno prikupljamo teško možemo zaključiti koje promjene u rezultatima poslovanja možemo očekivati, jesu li troškovi edukacije opravdani, imamo li povrat investicije i koliki je.

Tvrtka želi postići veće prihode i dobit, smanjenje troškova, veće zadovoljstvo kupaca, povećanje kvalitete, veću produktivnost, zadovoljstvo zaposlenika... To su prave koristi za tvrtku i njeno poslovanje i to je ono na što bi u konačnici edukacija koju organiziramo trebala utjecati.

Istraživanje koje je proveo CLO Magazine iz 2010. pokazuje da menadžment kompanija ne mari puno za to koliko je njihovih zaposlenika prošlo edukaciju, koliko edukacija prosječno košta ili u kojoj su mjeri zaposlenici tom edukacijom zadovoljni. S druge strane, uprave bi upravo voljele vidjeti kako se novci uloženi u edukaciju vraćaju kroz bolje rezultate poslovanja.

Donja tablica prikazuje rang-listu najvažnijih stvari koje bi anketirani izvršni direktori (CEO) željeli znati i postotak kompanija koje to zaista mjere.

Ranked Importance to Exec’s

Measure

Example

Currently Measured

1

Impact

“The learning program is positively contributing to our top four business priorities.”

8%

2

Value

“Five ROI studies were conducted on our programs this year, yielding an average of 68% ROI”

4%

3

Awards

“Our learning program won an award from Chief Learning Officer magazine.”

40%

4

Application

“78% are applying their new skills to their jobs”

11%

5

Learning

“92% of participants  increased their skills”

32%

6

Activity  

“Last year 78,000 employees participated in our  learning programs”

94%

7

Efficiency

“Formal learning costs $2.15 per hour”

78%

8

Reaction

“Employees rated our training very high with an average of 4.2 on a 5 point scale”

53%

Tablica 1: Izvor: How Executives View Learning Metrics by Patti and Jack Phillips, CLO Magazine, Dec 2010.
Original:
http://www.clomedia.com/articles/how-executives-view-learning-metrics

 

Broj zaposlenika koji su prošli edukaciju je podatak koji je poznat gotovo svima, ali se nalazi tek na šestom mjestu onoga što uprava želi znati. Zanimljivo je uočiti da je trošak edukacije još slabije rangiran, odnosno to menadžment vrlo malo zanima! Međutim, jako ih zanima učinak na poslovanje i povrat investicije koji se mjere i računaju u vrlo malom postotku kompanija.

Neki od razloga zašto je to tako uključuju predodžbu da je učinak i povrat investicije teško ili nemoguće izračunati ili da je preskupo i oduzima previše vremena.

Postavlja se pitanje kako saznati pravu korist edukacije koju smo proveli među zaposlenicima, odnosno je li edukacija bila uspješna i hoće li tvrtka imati koristi od nje? Možemo li na neki način izmjeriti ili izračunati kolika je ta korist? Na koji način možemo izračunati povrat investicije?

Da bismo to mogli napraviti, trebali bismo krenuti od definiranja vrijednosti koju nam edukacija treba donijeti, odnosno zbog koje je uopće organiziramo. Ova vrijednost može biti postizanje specifičnih poslovnih rezultata, to može biti postizanje zadanih indikatora uspješnosti, promjena ponašanja zaposlenika i povećanje učinkovitosti ili kombinacija svega navedenog.

Dakle, prije same edukacije, ali i prije nego li odlučimo je li edukacija potrebna i na koji ćemo je način provoditi, potrebno je definirati koji su nam poslovni ciljevi koje želimo postići edukacijom. Možda želimo smanjiti broj odlazaka zaposlenika, smanjiti broj žalbi korisnika, povećati efikasnost proizvodnje ili povećati prodaju ili prihode za neki postotak.

Nakon definiranja vrijednosti, potreban nam je alat koji će nam pomoći u mjerenju učinka, identifikaciji je li i koliko je edukacija doprinijela, a onda posljedično i računanju povrata investicije. Takav jedan alat i temelje za izračun dali su nam Donald Kirkpatrick pedesetih godina prošlog stoljeća svojim modelom koji uključuje 4 razine evaluacije naučenog, te Jack Philips koji je dodao i petu razinu – povrat investicije (ROI).

Slika 1: Kirkpatrick & Phillipsov model, uz dodanu nultu razinu. Izvor: Skillsoft.
 

Prema Kirkpatrick & Philipsovom modelu, postoji pet razina mjerenja edukacije. Na razini 1 mjerimo reakciju (Reaction), npr. jesu li i koliko polaznici zadovoljni. Na razini 2 mjerimo što je i koliko naučeno (Learning). Zajedno s ulaznim podacima koji su u gornjem dijagramu prikazani kao nulta razina, a koji uključuju broj polaznika i održanih sati edukacije, ove razine uključuju većinu onoga što se uobičajeno prikuplja. Iako su to važni i korisni podaci i nikako ne treba umanjiti važnost stjecanja odgovarajućih znanja i vještina, to je tek dio priče.

Na trećoj razini Kirckpatrick & Philipsovog modela mjeri se primjena (Application) naučenog. Zaposlenici su možda stekli nova znanja, ali ako im ta znanja nisu potrebna ili ih primjenjuju rijetko u svom poslu, teško takvu edukaciju možemo smatrati korisnom, bez obzira na rezultate koje izmjerimo na prve dvije razine.

Ako se naučeno i primjenjuje, još uvijek nismo sigurni da će to imati pozitivan učinak na poslovanje (Impact), a to je ono što bismo trebali mjeriti na razini 4.

Na kraju, na razini 5 nas zanima imamo li povrat investicije i koliki je, odnosno koliki je omjer dobiti koju smo ostvarili zbog edukacije i uloženih sredstava u tu edukaciju. Po definiciji, ROI je omjer neto dobiti i troškova, odnosno:

Formula 1: Izračun povrata investicije (ROI - Return of Investment)
 

Ovisno o vrsti i načinu pripreme i izvođenja edukacije, trošak uključuje kotizacije, putne troškove, troškove predavača ili pripreme e-learning materijala, trošak prostora i opreme ili e-learning sustava, a ne treba zaboraviti i cijenu vremena koje zaposlenik koristi za učenje.

S druge strane, korist proizlazi iz vrijednosti koju smo definirali prije edukacije, odnosno u kasnijem ostvarenju poslovnih ciljeva.

Očigledno je da prikupljanje podataka netom prije, tijekom i netom poslije održane edukacije nije dovoljno želimo li dobiti odgovarajuće informacije na svim razinama modela. Definiranje ciljeva mora krenuti znatno ranije, a mjerenje učinka nastavlja se i nakon što je edukacija završila i diplome podijeljene.

Proces pripreme edukacije uvijek započinje nekim poslovnim poticajem zbog kojeg uopće pomišljamo na edukaciju. Međutim, važno je osvijestiti zbog čega krećemo s njom i na što njome želimo utjecati. Nakon toga potrebno je definirati kako želimo da ona utječe na kasniju primjenu, odnosno što želimo da polaznici kasnije rade drugačije. Iz toga slijede edukacijski ciljevi – što polaznici moraju naučiti, odnosno znati kako bi mogli raditi drugačije. Na kraju dolazi i percepcija polaznika, jer nije nevažno što misle o tome što su naučili i što kasnije trebaju primjenjivati.

Uočavate li razine Kirkpatrick-Phillipsovog modela u tom procesu, odnosno kako se spuštamo niz piramidu modela? Cijeli proces opisao je Phillips u tzv. V-modelu.

Slika 2: Priprema edukacije prema V-modelu Phillipsove ROI metodologije.
Izvor:
http://www.roiinstitutecanada.com/roi-methodology/evaluation-planning-the-v-model/

 

Na ovaj način definiramo ciljeve na svim razinama modela, a na osnovu njih odabiremo prikladnu edukaciju. Nakon edukacije, potrebno je identificirati jesu li ciljevi ostvareni, ali sada idemo u suprotnom smjeru i penjemo se uz piramidu: prvo polaznike anketiramo, odnosno mjerimo reakciju, nakon toga ih testiramo kako bismo saznali koja znanja i vještine su naučene. Tek nakon određenog vremena možemo provjeriti primjenjuje li se naučeno i koji je učinak na poslovanje.

Pogledajmo kako to može izgledati na primjeru. Pretpostavimo da smo u zadnjih šest mjeseci provodili deset projekata od kojih je samo četiri bilo završeno u roku. Svako kašnjenje projekta donosi nam gubitke, npr. u prosjeku 25.000 kn po projektu. Očigledno je gubitak koji imamo zbog kašnjenja 150.000 kn (6 projekata x 25.000). Pretpostavimo da kašnjenje nastaje zbog lošeg planiranja projekta, a naši voditelji loše planiraju jer nemaju dovoljna znanja za to.

Jedno od rješenja problema može biti edukacija voditelja projekata, ali prije nego li krenemo s edukacijom, postavljamo ciljeve i to na svim razinama modela:

  • Razina 1: želimo da minimalno 80% polaznika ocijeni program pozitivno. Ovo ćemo provjeriti anketiranjem polaznika po završenoj edukaciji.
  • Razina 2: želimo da 9 od 10 voditelja uspješno završi edukaciju i položi certifikacijski ispit, čime će dokazati da su dobili potrebna znanja i vještine.
  • Razina 3: želimo povećati točnost planiranja. Kako bismo provjerili jesmo li ostvarili ovaj cilj, nakon određenog perioda (npr. 6 mjeseci nakon održane edukacije), usporedit ćemo projektne planove i realizaciju projekata kako bismo ustanovili postoji li napredak i koliki je.
  • Razina 4: želimo povećati broj projekata koji završavaju na vrijeme, s dosadašnjih 40% na minimalno 80% (budimo realni, nećemo uvijek postići maksimum).
  • Razina 5: želimo pozitivan ROI. U našem slučaju, korist je u smanjenim gubicima. Ako su nam gubici prije edukacije bili 150.000 kn, a nakon nje 50.000 kn, korist je 100.000 kn.

Ukoliko je cijena edukacije manja od koristi, ROI je pozitivan i korist je očigledna. Ako je ukupna cijena edukacije i certifikacije npr. 75.000 kn, ROI je:

Formula 2: Primjer izračuna povrata investicije
 

Gornji primjer je pojednostavljen i za realniji i precizniji izračun svakako bi trebalo, između ostalog, pokušati identificirati koliko je edukacija zaista pridonijela poboljšanju (moguće je da su rezultati bolji i zbog nekih drugih razloga).

Međutim, kao što vidimo, postoji relativno jednostavan način na koji možemo mjeriti vrijednost provedene edukacije. Osim toga, svaki ovakav izračun, makar i ne bio u potpunosti precizan, daje nam neke informacije koje nećemo imati ako uopće ne radimo mjerenje. Ukoliko prvi puta mjerimo učinak i računamo ROI, podatke nećemo imati čime usporediti, međutim nakon nekoliko ciklusa moći ćemo uspostaviti vlastito mjerilo i referentne točke prema kojem ćemo moći uspoređivati kasnije dobivene rezultate i prema njima donositi odluke kako bi buduće edukacije bile što uspješnije.

Autor

Slični članci

Donosimo zanimljiv tekst Marca J. Rosenberga o e-learning mitovima u kojem Rosenberg razotkriva ukupno jedanaest mitova o e-learningu.

Donosimo Kuhlmannov Mit broj 2: Ubrzani e-learning je važan, ali je često drugorazredni proizvod.

Na ovom ćete mjestu naći značenja nekih od najčešćih pojmova koji se pojavljuju uz e-learning.

Komentari

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute

Trenutno nema programa koji imaju objavljene termine.