Imate žicu za učenje?

Upute za korištenje Cognitinih Office tečajeva

Pohađanje e-learning tečaja

E-learning tečaj sastoji se od multimedijalnog dijela (lekcija) i datoteka koje mogu sadržavati primjere i zadatke.

Tečajevi su mentorirani, dakle napredak korisnika - statistike korištenja lekcija i zadataka prati mentor, osoba koja dobro poznaje gradivo i na usluzi je polaznicima koji zatrebaju pomoć tijekom učenja ili rješavanja zadataka.

Da biste tečaj uspješno završili, potrebno je savladati multimedijalne dijelove i riješiti zadatke tako da ih mentor označi prolaznom ocjenom.

Napredak, status, rezultat i vrijeme tečaja koje vidite u desnom gornjem kutu su okvirni i ne predstavljaju konačni rezultat. Napredak na tečaju označava postotak završenih lekcija u odnosu na njihov ukupan broj. Važno je uočiti da u ovaj postotak ulaze samo one lekcije koje su dovedene u status completed ili passed. Teoretski je moguća situacija u kojoj ste prošli sve lekcije, svaku do pretposljednje stranice, a da napredak bude 0%. Savjetujemo da lekcije prolazite redom i prema donjim uputama postignete statuse na lekcijama completed, odnosno passed. Nakon rješavanja zadataka, mentor ocjenjuje lekciju i upisuje rezultat.

Uvjet za završetak tečaja su sve lekcije u statusu completed ili passed i upisana ocjena uz one lekcije koje sadrže zadatak.

Vrijeme provedeno na tečaju ni na koji način ne utječe na konačni rezultat. Na pojedine lekcije se možete vraćati više puta kako biste utvrdili ili osvježili znanje, što će naravno utjecati i na zapisano vrijeme. Oni koji brže prođu kroz gradivo i utroše manje vremena nemaju "bolji" rezultat.

 

Multimedijalni dio lekcije

Kako izgleda multimedijalni dio lekcije i kako prolazite kroz njega, možete vidjeti u video uputi na početku tečaja. Dodatne upute o korištenju lekcije možete pronaći unutar nje same - klikom na gumb .

Da biste uspješno dovršili multimedijalni dio lekcije, pažljivo pratite upute tijekom lekcije, prođite sve stranice lekcije i riješite sve interaktivne zadatke. Kao indikator da li ste odradili sve potrebno na nekoj stranici lekcije, pratite oznaku koja se nalazi desno dolje u odnosu na tekst lekcije (). Kada na svim stranicama dobijete kvačicu, multimedijalni dio lekcije se smatra kompletiranim i na lekciji ćete dobiti status completed. Multimedijalni dio ne mijenja broj bodova na lekciji.

Ako u sklopu multimedijalnog dijela lekcije neki zadatak ne riješite ili ne prođete kroz sve stranice, lekcija će dobiti status incomplete. Ponovnim otvaranjem lekcije učenje možete nastaviti od mjesta na kojem ste prekinuli učenje, a sve što ste do tada prošli zapisano je na sustavu i nije potrebno ponavljati, osim ako ne želite osvježiti znanje.

Detaljno pojašnjenje o načinu korištenja i mogućnostima multimedijalnih lekcija pročitajte malo niže.

 

Primjeri i zadaci

Osim multimedijalnog dijela, svaka lekcija uključuje primjere i zadatke. Radi se o Excelovim tablicama koje možete preuzeti na vlastito računalo. Preporučujemo da primjere i zadatke preuzmete nakon što savladate multimedijalni dio lekcije. Nakon preuzimanja, primjere i zadatke otvorite u Excelu. Primjeri su obično identični onima koji su korišteni u sklopu multimedijalnog dijela, a zadatke je potrebno riješiti i rješenje poslati nazad klikom na gumb Dodaj svoj zadatak.

Ako imate problema s rješavanjem, možete unijeti komentar ili poslati mail na mentor@cognita.hr.

Postavljanjem rješenja uz zadatak, status lekcije se ne mijenja automatski, niti se mijenja broj bodova.

Rješenja pregledava mentor, u pravilu jednom tjedno, ali nekada i češće. Nakon što pregleda rješenje, ako je ono ispravno, status lekcije će promijeniti u passed i upisati će broj bodova koje ste ostvarili (na skali 0-100).

Ako rješenje nije zadovoljavajuće, mentor će upisati komentar kojeg vidite samo Vi i on. U komentaru će pojasniti gdje ste pogriješili i zatražiti da ponovo riješite one zadatke koje niste dobro riješili. Nakon ponovnog rješavanja, rješenja ponovo predajte preko Dodaj svoj zadatak.

Ako je rješenje zadovoljavajuće, ali niste ostvarili maksimalan broj bodova, ponekad će mentor upisati komentar, a ponekad ćete vidjeti samo ocjenu. Ako Vas zanima gdje ste pogriješili, možete upisati pitanje u komentar ili poslati mail mentoru.

Svaki zadatak možete rješavati i poslati više puta kako biste popravili ocjenu lekcije, iako su jedino statusi completed ili passed i postojanje prolazne ocjene bitni za kompletiranje tečaja.

 

Lekcije bez zadataka

Na tečaju postoje tri lekcije koji u pripadajućoj Excelovoj tablici imaju samo primjere, bez zadataka. Radi se o lekcijama Kategorije funkcija, Matematičke funkcije i Izgled pivot tablice. Kod ovih lekcija, dovoljno je proći multimedijalni dio i postići status completed. Primjere možete preuzeti kako bi Vam pomogli prilikom učenja i vježbe.

Ako u sklopu multimedijalnog dijela lekcije neki zadatak ne riješite ili ne prođete kroz sve stranice, lekcija će dobiti status incomplete. Ponovnim otvaranjem lekcije, učenje možete nastaviti od mjesta na kojem ste ga prekinuli, a sve što ste do tada prošli zapisano je na sustavu i nije potrebno ponavljati, osim ako to ne želite kako biste osvježili znanje.

 

Multimedijalne lekcije - način korištenja i mogućnosti lekcije

 

Pokretanje pojedine lekcije obavlja se klikom na okrugli (Play) gumbić:

 

 

 

Ovaj prozor također prikazuje i statistiku na razini svake pojedine lekcije: status lekcije (Status), postignut rezultat u lekciji (Rezultat) i ukupno vrijeme provedeno na lekciji (Vrijeme).  

Status lekcije prikazuje koliko se korisnik posvetio samoj lekciji. Na status se može utjecati na taj način da korisnik kvalitetno odradi sve što lekcija od njega zahtijeva: prolazak svih scena, odrađivanje svih interakcija, odgovaranje na sva pitanja. U ovisnosti od spomenutih radnji, status lekcije može biti Not attempted, Incomplete, Completed, Passed.

 

Not attempted je status koji lekcija dobiva ukoliko ju je korisnik otvorio, ali nije napravio ništa osim toga. 

Incomplete je status koji lekcija dobiva ukoliko je korisnik prolazio scenama, ali nije napravio sve potrebno za njezino uspješno završavanje. 

Completed je status koji lekcija dobiva ukoliko je korisnik u potpunosti uspješno prošao scene, uključujući i sve njezine interakcije. 

Passed je status koji lekcija dobiva ukoliko je korisnik samo prošao scene, došao do kraja, ali nije odradio sve njezine interakcije.

 

Ako lekcija sadrži zadatke za korisnika (test) koji donose određene bodove, Rezultat je mjesto na kojem piše uspješnost korisnika (postotak ostvarenih bodova).

Nakon klika za pokretanje lekcije, u novom prozoru će se otvoriti lekcija, odnosno prva stranica odnosno scena lekcije.

Sve se lekcije dakle osim od naslovnih stranica sastoje i od scena ili stranica na kojima se uči. Scene obično prikazuju aplikaciju u podlozi, neki njezin objekt, označavaju pojedina područja, očekuju odgovor korisnika ili prikazuju simulaciju neke radnje. Lekcije imaju različit broj scena, ovisno o tome koliko su zahtjevne teme koje objašnjavaju.

Nakon otvaranja lekcije moguća je navigacija po scenama unutar lekcije ili navigacija po lekcijama.

Navigaciju po scenama omogućuje navigacijski prozor koji se u većini scena pojavljuje u donjem desnom kutu, ali se mišem može pomicati po cijeloj sceni, ako npr. zaklanja neki interesantan dio scene.

Pomicanje se radi hvatanjem lijevom tipkom miša za zaglavlje i povlačenjem na mjesto gdje prozor želimo pozicionirati.

Također, prozor za navigaciju se može i sakriti klikom na gumb Sakrij tekst, kako ne bi zaklanjao nijedan dio scene.

 

 

U tom slučaju se od navigacijskog prozora vidi samo naziv lekcije, gumbi za navigaciju po scenama i gumbi za dodatne mogućnosti. Gumb Sakrij tekst promijenio se u Prikaži tekst i omogućuje ponovno prikazivanje navigacijskog prozora.

 

 

Prelazak sa scene na scenu radi se klikom na gumb sa strelicom u lijevo (prelazak na prethodnu scenu), ili na gumb sa strelicom u desno (za prelazak na sljedeću scenu).

Iznad spomenutih gumba nalazi se prostor za upute korisniku. Ovdje se redovito javlja tekst koji upućuje korisnika što da radi: ukoliko je u tijeku neka simulacija pisat će PRIČEKAJTE KRAJ SIMULACIJE, ukoliko je riječ o interakciji pisat će RIJEŠITE 1. POSTAVLJENI ZADATAK i sl.

Osim spomenutog, prozor za navigaciju sadrži i sljedeće gumbe za dodatne mogućnosti: Izbornik s alatima, Isključivanje zvuka, Otvaranje prozora za upis bilješki, Pokaži mi, Pomoć, Izlaz iz lekcije.

Otvaranjem izbornika s alatima otvara se dodatni prozor s opcijama lekcije:

 

 

Prikazani alati omogućavaju: 

 • pregled osnovnih informacija o lekciji (Info lekcije), na primjer:

 

 
 • pregled ciljeva lekcije (Ciljevi lekcije), na primjer:
   

 

Pritom Ciljevi lekcije iksićem prikazuju koje ciljeve korisnik još nije ostvario. Ciljevi pored kojih nema iksića su zadovoljavajuće riješeni.

Na ostvarivanje zadanih ciljeva korisnik može utjecati samo kvalitetnim prolaskom svih scena, što znači odrađivanjem svih zadataka koji se postavljaju, odrađivanjem svih interakcija i sl. Također, samo lekcije s ostvarenim svim ciljevima mogu dobiti status Completed.
 

 • pregled bilježaka (Bilješke)
   

 

 • ispis lekcije (Transkript lekcije) 

Prikazuje se tekst cijele lekcije koji se može ispisati ili spremiti u elektronskom obliku na vlastito računalo. Zajedno s bilješkama može kasnije poslužiti u smislu podsjećanja na lekciju i naučene detalje.

 • ispis trenutne slike ekrana (Ispis slike ekrana) 

Zajedno s ispisanim transkriptima i pripadajućim bilješkama, slika trenutnog ekrana može pomoći u podsjećanju na rješenje nekog problema i sl. 

 • uključivanje i isključivanje govora (Zvukovne postavke) 

Zvukovnim postavkama je moguće isključiti ili uključiti govor koji prati tekst lekcije te dodatne zvučne efekte koji možda postoje u lekciji. 

 • pregled referenci (Reference)
 • zatvaranje lekcije (Zatvori lekciju).
   

Ukoliko scena sadrži interakciju (zadatak za korisnika), korisnik možda neće uspjeti napraviti ono što se od njega očekuje. Kako bi u tom slučaju olakšali snalaženje, korisniku je na raspolaganju gumb Pokaži mi.

Klikom na Pokaži mi aplikacija pokazuje korisniku kako je trebao riješiti, odnosno napraviti interakciju. Najčešće je to tekstualna uputa u kombinaciji s uokvirenim nekim dijelom aplikacije (izbornik, naredba, gumb...), ili simulacija koja doslovce pokazuje korisniku što se od njega tražilo.

 


Ukoliko scena sadrži više interakcija, ono što se od korisnika prvo očekuje naznačeno je strelicama >>, uz dodatnu uputu u prostoru za dodatne upute korisniku (RIJEŠITE 1. POSTAVLJENI ZADATAK).

U trenutku kad korisnik napravi što se od njega traži, prelazi se na sljedeću scenu ili na sljedeću interakciju, ukoliko ona postoji.

 


Klikom na mjesto u navigacijskom prozoru u kojem piše broj trenutne i ukupan broj scena koje lekcija sadrži moguće je „skokom“ raditi bržu navigaciju po scenama:

 • prelazak na prvu scenu
 • prelazak na posljednju scenu
 • prelazak na prethodnu scenu
 • prelazak na sljedeću scenu
 • ponovno pokretanje scene ispočetka
 • ponovno pokretanje lekcije ispočetka
 • prelazak na željeni broj scene. 

 

 

Klikom na Izlaz iz lekcije prikazuje se početna stranica tečaja s popisom svih pripadajućih lekcija i ostvarenom statistikom korištenja. 

 

 

Slični članci

Kako bismo vam pomogli da uspješno koristite željeni tečaj, molimo vas slijedite upute koje se nalaze na ovoj stranici. Ako imate problema kod registracije, prijave ili rada s e-learning sustavom ili svoje impresije želite podijeliti i s nama, javite se bez oklijevanja! Pošaljite nam mail na support@cognita.hr ili nas nazovite na 01 6558 440.

Iako je online učenje jezika relativno novi način stjecanja znanja, on donosi čitav niz prednosti u odnosu na klasična predavanja u učionici. U ovom članku donosimo najvažnije prednosti online učenja u odnosu na učioničko učenje i na učenje uz pomoć CDa.

Donosimo zanimljiv tekst Marca J. Rosenberga o e-learning mitovima u kojem Rosenberg razotkriva ukupno jedanaest mitova o e-learningu.

Komentari

Koraci do učenja

1Prijavi se

Prijavite se, a ako nemate korisničko ime, registrirajte se.

2Pronađi i upiši program

Pronađite edukacijske programe u Katalogu i Certifikaciji, ili koristite polje za pretragu.

3Uči

Upisani programi dostupni su u meniju Korisnik, Moji tečajevi.

»Detaljne upute

Trebate pomoć?

Trenutno nema programa koji imaju objavljene termine.